Bắt đầu học tiếng Anh?

  Mục lục 1. Hiện trạng 2. Chẩn đoán bệnh 2.1 Triệu chứng 2.1.2 Kêu ca "không có thời gian" 2.1.2 Quyết tâm những ngày đầu và lại bỏ dở 2.1.3 Học "chăm" nhưng mãi mà chưa nên hồn 2.2 Tình trạng mãn tính 3. Phương án điều trị 3.1 Tâm lý khi học: 3.1.1 … Continue reading Bắt đầu học tiếng Anh?

Advertisements